Model  Động cơ Đầu phát Bộ điều khiển Công suất PRP Công suất STB
kVA kVA
VG15 FP Perkins 403A-15G2 Leroy Somer Sices GC315 15 17
VG20 FP Perkins 404A-22G1 Leroy Somer Sices GC315 20 22
VG30 FF FPT S8000 AM1 Marelli Sices GC315 30 33
VG40 FF FPT F32 SM1A Marelli Sices GC315 40 44
VG60 FF FPT N45 SM1A Marelli Sices GC315 60 66
VG75 FF FPT N45 SM2A Marelli Sices GC315 74 82
VG100 FF FPT N45 TM2A Marelli Sices GC315 99 110
VG125 FF FPT N45 TM3 Marelli Sices GC315 123 136
VG150 FF FPT N67 TM4 Marelli Sices GC315 150 165
VG175 FF FPT N67 TM4 Marelli Sices GC315 173 191
VG200 FF FPT N67 TM7 Marelli Sices GC315 200 220
VG250 FF FPT N67 TE8W Marelli Sices GC315 250 275
VG300 FF FPT C87 TE4F Marelli Sices GC315 300 330
VG350 FF FPT C13 TE2A Marelli Sices GC315 350 385
VG400 FF FPT C13 TE3A Marelli Sices GC315 400 440
VG500 FF FPT CR13 TE7W Marelli Sices GC315 500 540
VG600 FF FPT CR16 TE1W Marelli Sices GC315 601 661
VG650 FA Scania DC16-072A 02-12 Marelli Sices GC315 653 719
VG700 FA Scania DC16-072A 02-13 Marelli Sices GC315 708 779
VG800 F2F 2 x FPT C13 TE3A Marelli Sices GC415 800 880
VG750 FJ Mitsubishi S6R2-PTAA Mecc Alte Sices GC315 751 800
VG800 FJ Mitsubishi S12A-PTA Mecc Alte Sices GC315 800 880