Máy phát điện Vietgen 750 kVA lắp đặt tại tp.Hồ Chí Minh vào tháng 4 năm 2018

social position