LIÊN HỆ
Địa chỉ: 44 đường 7 Melosa garden, phường Phú Hữu, Quận 9, TP. Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
Bán hàng : 090 380 9308 

EMAIL
tadzung@dzima.com