LIÊN HỆ
Địa chỉ: Phòng G12A – Khu Công Nghệ Phần Mềm ĐHQG HCM – khu phố 6 – Thủ Đức – Hồ Chí Minh

SỐ ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC
090 380 9308

EMAIL
tadzung@dzima.com