Model Động cơ Đầu phát Bộ điều khiển Công suất PRP Công suất STB
kVA kVA
VG10 FS YD380D Marelli Sices GC315 10 11
VG13 FS YD480D Marelli  Sices GC315 13 14
VG16 FS YND485D Marelli  Sices GC315 16 18
VG20 FS YSD490D Marelli Sices GC315 20 22
VG25 FS Y490D Marelli  Sices GC315 25 28
VG30 FS Y495D Marelli  Sices GC315 30 31
VG40 FS Y4105D Marelli Sices GC315 40 44
VG50 FS Y4102ZLD Marelli  Sices GC315 50 55
VG60 FS Y4105ZLD Marelli  Sices GC315 60 66
VG80 FS 4M11G90/5e2 Marelli Sices GC315 80 88
VG100 FS 4M11G110/5e2 Marelli  Sices GC315 104 116
VG135 FS 6M11G150/5e2 Marelli  Sices GC315 135 149
VG150 FS 6M11G165/5e2 Marelli Sices GC315 150 150
VG200 FS 6M16G220/5e2 Marelli  Sices GC315 200 221
VG250 FS 6M16G275/5e2 Marelli  Sices GC315 250 275
VG250 FS WD129TAD23 Marelli Sices GC315 250 275
VG300 FS WD135TAD25 Marelli  Sices GC315 300 330
VG350 FS WD145TAD30 Marelli  Sices GC315 350 385
VG400 FS WD145TAD35 Marelli Sices GC315 400 440
VG450 FS 6M21G500/5 Marelli  Sices GC315 447 494
VG500 FS WD164TAD43 Marelli  Sices GC315 500 550
VG600 FS WD269TAD48 Marelli Sices GC315 599 658
VG700 FS WD287TAD58 Marelli  Sices GC315 699 769
VG800 FS WX287TAD68 Marelli  Sices GC315 800 880