Model Động cơ Đầu phát Bộ điều khiển Công suất PRP Công suất STB
kVA kVA
VG10 FK Daewoo 3DWY-15 Marelli Sices GC315 10 11
VG13 FK Daewoo 4DWY-18 Marelli  Sices GC315 13 14
VG16 FK Daewoo 4DWY-20 Marelli  Sices GC315 16 18
VG20 FK Daewoo 4DWY-30 Marelli  Sices GC315 20 22
VG30 FI Greaves 30W3GN Marelli Sices GC315 30 33
VG40 FI Greaves 45W3GTA Marelli  Sices GC315 40 44
VG60 FI Greaves 60W3GTA Marelli  Sices GC315 60 66
VG80 FI Greaves 80W3GTA Marelli  Sices GC315 79 88
VG100 FI Greaves 100W4GTA Marelli Sices GC315 99 109
VG125 FI Greaves 125W4GTA Marelli  Sices GC315 125 138
VG160 FI Greaves 160W6GTA Marelli  Sices GC315 165 182
VG175 FI Greaves 180W6GTA Marelli  Sices GC315 182 200
VG200 FI Greaves 200W6GTA Marelli  Sices GC315 201 222
VG250 FI Greaves 250WTBD3V6 Marelli  Sices GC315 250 275
VG320 FI Greaves 320WTBD4V8 Marelli  Sices GC315 320 352
VG400 FI Greaves 400WTBD6V12 Marelli  Sices GC315 400 440
VG500 FI Greaves 500WTBD6V12 Marelli  Sices GC315 500 550
VG250 FK Daewoo 6DWD-310 Marelli Sices GC315 250 275
VG320 FK Daewoo 6DWD-358 Marelli  Sices GC315 322 356
VG350 FK Daewoo 8DWV-415 Marelli  Sices GC315 350 385
VG400 FK Daewoo 8DWV-455 Marelli  Sices GC315 410 451
VG450 FK Daewoo 8DWV-505 Marelli Sices GC315 450 496
VG500 FK Daewoo 8DWD-530 Marelli  Sices GC315 500 552
VG650 FK Daewoo 12DWV-695 Marelli  Sices GC315 652 722
VG720 FK Daewoo 12DWV-790 Marelli  Sices GC315 720 804
VG750 FK Daewoo 12DWV-825 Marelli Sices GC315 756 835
VG800 FK Daewoo 16DWV-880 Marelli Sices GC315 800 880